Dörren är en av ett flertal till nybyggnation av flerbostads hus i Sigtuna.