City gross i Kungens kurva består av fasadpartier med ett flertal automatiska skjutdörrar. Även glastak.

april 17, 2014