City gross i Kungens kurva består av fasadpartier med ett flertal automatiska skjutdörrar. Även glastak.

maj 29, 2019